De data jaarvergadering is gewijzigd!!


De jaarvergadering is verplaatst naar 22 juni, Aanvang 19.30 uur (alleen voor leden)

Locatie, Café Ossevoort, Poolmansweg.

Na de vergadering uurtje naborrelen!

 

Tot dan! 

 

 

Per 1 februari ben ik, Dennis van der A, toegetreden tot het bestuur van personeelsvereniging Pegasus. Dit heb ik gedaan door middel van het inleveren van 5 handtekeningen. Tevens is Robert Klompenmaker terug getreden als secretaris van de vereniging en heb ik zijn functie overgenomen. Door de maatregelen rondom het coronavirus heeft er helaas geen vergadering kunnen plaatsvinden. Tijdens de jaarvergadering zal ik officieel het woord voeren als secretaris en zullen we Robert bedanken voor zijn diensten.

 

 


Groeten,

 

Dennis van der A


Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de personeelsvereniging Pegasus op dinsdag 22 juni om 19:30 uur locatie 

Café Ossevoort aan de Poolmansweg in Enschede.

 

Agenda

 

1. Opening door de voorzitter

2. Verandering samenstelling bestuur

3. Financieel verslag 2020/begroting 2021

4. Kascontrole

5. Planning uitjes 2021

6. Rondvraag

7. Afsluiting

 

Namens het bestuur,

De secretaris

 

 

 


GEPENSIONEERDEN, RANDSTADCHAUFFEURS 

 

Willen jullie lid blijven van de PV Pegasus, zorg dan even dat U de betaling begin van het jaar hebt overgemaakt.

Het rekeningnummer van de PV Pegasus is. NL62RABO 0150483090

 

Ook randstadchauffeurs mogen lid worden van onze PV, stuur ff een mail naar info@pvpegasus.nl 

 

Zou je ook even jullie adres via contact willen doorsturen (boven in de balk), zodat wij jullie allemaal gewoon schriftelijk ook iets kunnen toesturen bv activiteitenkalender etc.

 

Alvast hartelijk dank en tot gauw op onze activiteiten.

Het bestuur PV Pegasus 🚌

 

 


Het Bestuur PV Pegasus

Lisette Kamphuis - Voorzitter

Sylvia Baasdam - Penningmeester

Dennis van der Aa - Secretaris

Karin De Groot

Mark Burink